นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายวิรัตน์ ปัญญาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.4

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
 Download
2.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 Download
3.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 63
 Download
4.) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 Download
5.) การประเมินความเสี่ยงทางทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 Download
6.) การประเมินความเสี่ยงทางทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 Download
7.) ประกาศ การจัดทำประเมินความเสี่ยงทางทจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 Download
8.) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ปีงบประมาณ 2562
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 130ip
เดือนนี้ 4492ip
ปีนี้ 45623ip
ทั้งหมด 142236ip
Counter