นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเสรี พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. ม.10

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) ลานกีฬา ม.1 บ้านห้วยอ้อ
 Download
2.) ลานกีฬา ม.3 บ้านป่าแดด
 Download
3.) ลานกีฬา ม.4 บ้านป่ากว๋าว
 Download
4.) ลานกีฬา ม.5 บ้านท้าวแก่นจันทร์
 Download
5.) ลานกีฬา ม.2 บ้านไร่
 Download
6.) ลานกีฬา ม.6 บ้านโป่ง
 Download
7.) ลานกีฬา ม.7 บ้านดอนสลี
 Download
8.) ลานกีฬา ม.8 บ้านหัวฝาย
 Download
9.) ลานกีฬา ม.9 บ้านห้วยหญ้าไซ
 Download
10.) ลานกีฬา ม.10 บ้านเหล่า
 Download
11.) ลานกีฬา ม.11 บ้านจะหา
 Download
12.) ลานกีฬา ม.2 บ้านสันโค้ง
 Download
13.) ลานกีฬา ม.13 บ้านสันกลาง
 Download
14.) ลานกีฬา ม.14 บ้านใหม่เจริญ
 Download
15.) ลานกีฬา ม.15 บ้านทุ่งรวงทอง
 Download
16.) ลานกีฬา ม.16 บ้านหนองบัว
 Download
17.) ลานกีฬา ม.17 บ้านสันโค้งใต้
 Download
18.) ลานกีฬา ม.18 บ้านแม่ตาช้าง
 Download
19.) ลานกีฬา ม.19 บ้านศรีดอนมูล
 Download
20.) ลานกีฬา ม.20 บ้านห้วยมะแกง
 Download
21.) ลานกีฬา ม.21 บ้านห้วยสะลัก
 Download
22.) ลานกีฬา ม.22 บ้านเหล่าพัฒนา
 Download
23.) ลานกีฬา อบต.ป่าแดด
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 130ip
เดือนนี้ 4492ip
ปีนี้ 45623ip
ทั้งหมด 142236ip
Counter