นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายเสรี พรมสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. ม.10

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

ประกาศ แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 7/10/2563
Read (11)

2.

ประกาศ แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 7/10/2563
Read (15)

3.

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 4/9/2563
Read (17)

4.

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 31/7/2563
Read (42)

5.

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 14/7/2563
Read (75)

6.

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 13/7/2563
Read (58)

7.

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.ป่าแดด จะจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 3/7/2563
Read (44)

8.

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ปี 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 30/6/2563
Read (42)

9.

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 24/6/2563
Read (47)

10.

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม"โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 18/6/2563
Read (16)

11.

ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 17/6/2563
Read (52)

12.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 12/6/2563
Read (55)

13.

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.ป่าแดด จะจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 5/6/2563
Read (42)

14.

แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 1/6/2563
Read (54)

15.

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของงานพัฒนาชุมชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 1/6/2563
Read (59)

16.

แจ้งการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.ป่าแดด จะจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 5/5/2563
Read (53)

17.

สถิติการให้บริการประชาชนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2563...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 30/4/2563
Read (56)

18.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเเดด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 29/4/2563
Read (90)

19.

ร่าง ข้อบัญญัติการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย admin
Post Date 28/4/2563
Read (80)

20.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย สำนักปลัด
Post Date 24/4/2563
Read (101)

จำนวนข่าวทั้งหมด 65 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 119ip
เดือนนี้ 4481ip
ปีนี้ 45612ip
ทั้งหมด 142225ip
Counter