นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายประสิทธิ์ บัวลาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.10

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

แบบ ปร. โครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคารสำนักงาน อบต....

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/8/2563
Read (50)

2.

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรางน้ำฝนอาคารสำนักงาน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/8/2563
Read (41)

3.

แบบ ปร. ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 22...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/8/2563
Read (37)

4.

ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/8/2563
Read (46)

5.

แบบ ปร. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/8/2563
Read (48)

6.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย กองคลัง
Post Date 6/8/2563
Read (28)

7.

แบบ ปร. ถนน ม.15 จุดที่ 2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (43)

8.

แบบ ปร. ถนน ม.15 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (40)

9.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (35)

10.

แบบ ปร. ถนน ม.12 จุดที่ 1...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (39)

11.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (41)

12.

แบบ ปร.คลองส่งน้ำ ม.3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (31)

13.

ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (32)

14.

แบบ ปร. ถนน ม.12 จุดที่ 2...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 22/7/2563
Read (40)

15.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 26/6/2563
Read (57)

16.

ประกาศราคากลางก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 25/6/2563
Read (55)

17.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย สำนักปลัด
Post Date 4/6/2563
Read (48)

18.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 29/5/2563
Read (64)

19.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 21/5/2563
Read (78)

20.

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 21/5/2563
Read (75)

จำนวนข่าวทั้งหมด 220 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 124ip
เดือนนี้ 4486ip
ปีนี้ 45617ip
ทั้งหมด 142230ip
Counter