ว่าง

สายด่วน :

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

สายด่วน : 095 2989 562


แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (ปลัด อบต.)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 "   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.

ประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ 90-010 จากสาย เข้าอ่างห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยมะแกง หมู่ที่ 20 ตำบลป่าแดด ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (4)

2.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ่อน้ำพุร้อนสามสี่) หมู่ที่ 22...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (40)

3.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ90-010 จากสาย เข้าอ่างห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยมะแกง หมู่ที่ 20 ตำบลป่าแดด โดยวิธีคัดเลือก...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (69)

4.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ90-010 จากสาย เข้าอ่างห้วยมะแกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยมะแกง หมู่ที่ 20 ตำบลป่าแดด ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (104)

5.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (90)

6.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศพด.อบต.ป่าแดด...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (117)

7.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (89)

8.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.ป่าแดด...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (90)

9.

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูระบายทราย หมู่ที่ 8...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (91)

10.

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.บ้านโป่ง หมู่ที่ 10...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (145)

11.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (130)

12.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (147)

13.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (191)

14.

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ม.10 บ้านเหล่า...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (177)

15.

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านห้วยสลัก หมู่ที่ 21...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (161)

16.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (147)

17.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (279)

18.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ม.13...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (211)

19.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ม.4...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (160)

20.

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ม.1...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (164)

จำนวนข่าวทั้งหมด 276 ข่าว
จำนวนหน้า 14 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
54.234.191.202
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 60ip
เดือนนี้ 541ip
ปีนี้ 83627ip
ทั้งหมด 238237ip
Counter
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator