นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายอาโผะ เลเซอร์
สมาชิกสภาอบต. ม.15

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 23/6/2563
Read (66)

2.

หนังสือมอบอำนาจ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2876)

3.

แบบรายงานรับรับรายจ่ายประปา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2912)

4.

แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (3052)

5.

คำร้องขอความช่วยเหลือ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2930)

6.

หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2567)

7.

บันทึกขอรับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2965)

8.

หนังสิอรับรองผู้บังคับบัญชา...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2748)

9.

คำร้องขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ตั้งใช้สถานที่เป็นสถานที่ตำหจ่ายอาหาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2926)

10.

คำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป้นที่ทรังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2872)

11.

แบบสำรวจข้อมุลการยึดถือครองที่ดีนของรัฐ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2897)

12.

คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดย admin
Post Date 29/9/2560
Read (2731)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 119ip
เดือนนี้ 4481ip
ปีนี้ 45612ip
ทั้งหมด 142225ip
Counter