นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสรธัญ จูโป
สมาชิกสภาอบต. ม.20

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2563
Read (72)

2.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านเกษตรกรรม" "การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (95)

3.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านเกษตรกรรม" "การเลี้ยงกบ"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (95)

4.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทอผ้า"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (92)

5.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทอผ้า"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (96)

6.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การสานกระเช้าไม้ไผ่"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (88)

7.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำไม้กวาดดอกหญ้า"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (98)

8.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "ช่างไม้"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (86)

9.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "ช่างจักสาน"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (85)

10.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "ช่างจักสาน"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (100)

11.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "ช่างจักสาน"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (88)

12.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำไม้กวาดทางมะพร้าว"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (95)

13.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำปลาทู"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (97)

14.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำแคบหมู"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (91)

15.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำกล้วยฉาบ"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (89)

16.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "ช่างจักสาน"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (98)

17.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำของเล่นพื้นบ้าน"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (92)

18.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำของเล่นพื้นบ้าน"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (88)

19.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม" "การทำขนมจีนพื้นบ้าน"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (96)

20.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น "ด้านการแพทย์ไทย" "การนวดแผนไทย"...

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย admin
Post Date 22/4/2562
Read (97)

จำนวนข่าวทั้งหมด 23 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 120ip
เดือนนี้ 4482ip
ปีนี้ 45613ip
ทั้งหมด 142226ip
Counter