นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายอาโผะ เลเซอร์
สมาชิกสภาอบต. ม.15

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.

ประชาสัมพันธ์สื่อ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (13)

2.

การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (15)

3.

ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งตู้ปันสุข...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (15)

4.

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (16)

5.

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (15)

6.

ประชาสัมพันธ์สื่อ ชีวิตวิถีใหม่...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (15)

7.

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการปรึกษา ประเมินสุขภาพจิต ในสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (15)

จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 122ip
เดือนนี้ 4484ip
ปีนี้ 45615ip
ทั้งหมด 142228ip
Counter