นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางสิริพร วงค์ยาง
สมาชิกสภาอบต. ม.15

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

ร.ต.ต.บุญธรรม อุปละ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางพลาพร พิมสาร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
จำนวนบุคลากร คณะผู้บริหาร ทั้งหมด 3 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 133ip
เดือนนี้ 4495ip
ปีนี้ 45626ip
ทั้งหมด 142239ip
Counter