จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563
2.) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
3.) นโยบายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
4.) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
5.) แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมารณ 2564
6.) นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
7.) คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
8.) แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563
9.) คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
10.) กรอบคุณธรรม
11.) กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator