จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ลานกีฬา อบต.ป่าแดด
2.) ลานกีฬา ม.22 บ้านเหล่าพัฒนา
3.) ลานกีฬา ม.21 บ้านห้วยสะลัก
4.) ลานกีฬา ม.20 บ้านห้วยมะแกง
5.) ลานกีฬา ม.19 บ้านศรีดอนมูล
6.) ลานกีฬา ม.18 บ้านแม่ตาช้าง
7.) ลานกีฬา ม.17 บ้านสันโค้งใต้
8.) ลานกีฬา ม.16 บ้านหนองบัว
9.) ลานกีฬา ม.15 บ้านทุ่งรวงทอง
10.) ลานกีฬา ม.14 บ้านใหม่เจริญ
11.) ลานกีฬา ม.13 บ้านสันกลาง
12.) ลานกีฬา ม.2 บ้านสันโค้ง
13.) ลานกีฬา ม.11 บ้านจะหา
14.) ลานกีฬา ม.10 บ้านเหล่า
15.) ลานกีฬา ม.9 บ้านห้วยหญ้าไซ
16.) ลานกีฬา ม.8 บ้านหัวฝาย
17.) ลานกีฬา ม.7 บ้านดอนสลี
18.) ลานกีฬา ม.6 บ้านโป่ง
19.) ลานกีฬา ม.2 บ้านไร่
20.) ลานกีฬา ม.5 บ้านท้าวแก่นจันทร์
21.) ลานกีฬา ม.4 บ้านป่ากว๋าว
22.) ลานกีฬา ม.3 บ้านป่าแดด
23.) ลานกีฬา ม.1 บ้านห้วยอ้อ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator