จำนวนข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
2.) รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
3.) รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
4.) รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
5.) รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
6.) รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
7.) รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
8.) รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
9.) รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
10.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 17 มกราคม พ.ศ. 2565
11.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 5 มกราคม พ.ศ. 2565
12.) รายงานการประชุม สมัย ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 30 ธันวาคม 64
13.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 30 ธันวาคม 2563
14.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2563
15.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563
16.) รายงานการประชุม สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2563
17.) รายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 16 พฤศจิกายน 2563
18.) รายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 7 ตุลาคม 2563
19.) รายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2563
20.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 15 มกราคม 2563
21.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 24 สิงหาคม 2563
22.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 10 สิงหาคม 2563
23.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 15 มิถุนายน 2563
24.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 24 ธ.ค.61
25.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 23 ส.ค.61
26.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15 ส.ค.61
27.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 15 มิ.ย. 61
28.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 13 ม.ค. 61
29.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 24 กันยายน 61
30.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 เมษายน 61
31.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 28 ก.พ. 61
32.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
33.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
34.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
35.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
36.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
37.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
38.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
39.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
40.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
41.) รายงานการปะชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
42.) รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
43.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
44.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559
45.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2559
46.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
47.) รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 11 พฤษภาคม 59
48.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 3 ครั้งที่ 2
49.) รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
50.) รายงานการประชุมสภาสมัยสามัยสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator