จำนวนข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
2.) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
3.) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
4.) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
5.) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
6.) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
7.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
8.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
9.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
10.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
11.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
12.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
13.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
14.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
15.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
16.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
17.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
18.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
19.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
20.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
21.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
22.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
23.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
24.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
25.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
26.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
27.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
28.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
29.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
30.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
31.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
32.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
33.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
34.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
35.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
36.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
37.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำกันยายน 2561
38.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
39.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
40.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
41.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
42.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
43.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
44.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
45.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
46.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
47.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
48.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
49.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
50.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
51.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
52.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
53.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
54.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
55.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
56.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
57.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
58.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
59.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
60.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
61.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
62.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
63.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
64.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
65.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
66.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
67.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator