องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.) รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ปี 2564
3.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
4.) รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ปี 2563
5.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
6.) ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2562
7.) รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ปี 2562
8.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
9.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
10.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
11.) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator