นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
เบอร์โทร : 095 2989562

นายคำดี ทาสีเพชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
เบอร์โทร : 093 1341970

จ่าเอกเด่น พระศรี
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 088 4353907

นางสาวสมลักษณ์ ภู่ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081 2878064

นางสาวทิวาพร บุญปั๋น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 081 1121504

นายสุรศักดิ์ สิทธิสม
นายช่างโยธาอาวุโส รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 089 9518233
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 6 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator