จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2.) แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-ผด.2
3.) แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-ผด.1
4.) ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5.) รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
6.) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564
7.) แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565
8.) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4
9.) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3
10.) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2
11.) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1
12.) รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
13.) แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-ผด.2
14.) แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-ผด.1
15.) ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
16.) แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17.) แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator