จำนวนข่าวทั้งหมด 250 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า

โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 6/7/2565
Read (43)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ ...


โดย admin
Post Date 29/6/2565
Read (40)

ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น...


โดย admin
Post Date 8/4/2565
Read (226)

ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น...


โดย admin
Post Date 18/3/2565
Read (112)

18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย...


โดย admin
Post Date 18/3/2565
Read (75)

มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย...


โดย admin
Post Date 15/3/2565
Read (102)

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย...


โดย admin
Post Date 14/3/2565
Read (103)

จำหน่ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่หายแล้วกลับบ้าน...


โดย admin
Post Date 26/2/2565
Read (72)

ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date 25/2/2565
Read (89)

ฝึกซ้อมแผนการใช้รถดับเพลิง การสูบน้ำ การส่งน้ำ...


โดย admin
Post Date 25/2/2565
Read (78)

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สรวย...


โดย admin
Post Date 24/2/2565
Read (73)

ตรวจเยี่ยมศูยน์ CI อบต.ป่าแดด...


โดย admin
Post Date 23/2/2565
Read (83)

ประชุม เรื่องไฟป่า และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...


โดย admin
Post Date 21/2/2565
Read (85)

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...


โดย admin
Post Date 17/2/2565
Read (79)

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง...


โดย admin
Post Date 15/2/2565
Read (78)

จัดตั้งศูนย์ CI อบต.ป่าแดด...


โดย admin
Post Date 15/2/2565
Read (78)

ประชุมติดตามสถานการน์และวางแผนในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...


โดย admin
Post Date 15/2/2565
Read (77)

กิจกรรมป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน...


โดย admin
Post Date 15/2/2565
Read (90)

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง...


โดย admin
Post Date 4/2/2565
Read (83)

ประชาสมัพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 25/1/2565
Read (80)

จำนวนข่าวทั้งหมด 250 ข่าว
จำนวนหน้า 13 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator