จำนวนข่าวทั้งหมด 303 ข่าว
จำนวนหน้า 16 หน้า

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแดด (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)...


โดย กองคลัง
Post Date 5/7/2565
Read (129)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (142)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (122)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 1)...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (115)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3)...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (121)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (121)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (119)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 บ้านไร่...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (113)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (83)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (73)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3)...


โดย กองคลัง
Post Date 20/6/2565
Read (69)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ...


โดย กองคลัง
Post Date 23/5/2565
Read (206)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด...


โดย กองคลัง
Post Date 5/5/2565
Read (140)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง...


โดย กองคลัง
Post Date 5/5/2565
Read (138)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง...


โดย กองคลัง
Post Date 5/5/2565
Read (143)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า...


โดย กองคลัง
Post Date 5/5/2565
Read (139)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้ (ข้างนานางสาวสุภาพ ไชยวรรณะ)...


โดย กองคลัง
Post Date 5/4/2565
Read (175)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้ (ต่อจากพนังกั้นน้ำเดิม) ...


โดย กองคลัง
Post Date 5/4/2565
Read (159)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี ...


โดย กองคลัง
Post Date 5/4/2565
Read (164)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว๋าว...


โดย กองคลัง
Post Date 30/3/2565
Read (152)

จำนวนข่าวทั้งหมด 303 ข่าว
จำนวนหน้า 16 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator