นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายธนภัทร จะป้อ
สมาชิกสภาอบต. ม.9

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  เดือน / ปี

2559

2560

2561

2562

2563

 มกราคม

-

0

 กุมภาพันธ์

-

0

 มีนาคม

-

0

 เมษายน

-

0

 พฤษภาคม

-

0

 มิถุนายน

-

1

 กรกฎาคม

-

 

สิงหาคม

-

 

กันยายน

-

 

 ตุลาคม

-

 

 พฤศจิกายน

-

 

 ธันวาคม

-

 

 

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 123ip
เดือนนี้ 4485ip
ปีนี้ 45616ip
ทั้งหมด 142229ip
Counter