นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Download
2.) แนวทางการจัดทำแผนบริการความเสี่ยง
 Download
3.) คู่มือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุมภายใน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 Download
4.) คู่มือการจัดทํารายงานการติดตามประเมิน
 Download
5.) แบบ ปย.1
 Download
6.) แบบ ปย.2
 Download
7.) แบบ ปย.3
 Download
8.) ลำดับความเสี้ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
 Download
9.) รายงานผลตรวจสอบภายใน
 Download
10.) แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 122ip
เดือนนี้ 4484ip
ปีนี้ 45615ip
ทั้งหมด 142228ip
Counter