นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นางสิริพร วงค์ยาง
สมาชิกสภาอบต. ม.15

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

สวนสาธารณะหนองแหวน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุแมลงปีกแข็ง

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
 Download
2.) รายงาน รับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
 Download
3.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
 Download
4.) รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำปีงบประมาณ 2560
 Download
5.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 Download
6.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 Download
7.) การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 Download
8.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Download
9.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 Download
10.) งานรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
 Download
11.) รายงานผลการดำเนินงาน
 Download
12.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 Download
13.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
 Download
14.) แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 Download
15.) รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ราย 6 เดือน
 Download
16.) รายงานแผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2562
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.235.101.141
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 4051ip
ปีนี้ 45182ip
ทั้งหมด 141795ip
Counter