นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายวิรัตน์ ปัญญาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.4

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สั

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ ตั้งอยู่ที่ 268 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

1.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
 Download
2.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 Download
3.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 Download
4.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 Download
5.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
 Download
6.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 Download
7.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
 Download
8.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
 Download
9.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 Download
10.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 Download
11.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 Download
12.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
 Download
13.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
 Download
14.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 Download
15.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 Download
16.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 Download
17.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
 Download
18.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 Download
19.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 Download
20.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
 Download
21.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 Download
22.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 Download
23.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 Download
24.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 Download
25.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
 Download
26.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 Download
27.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
 Download
28.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 Download
29.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 Download
30.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
 Download
31.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำกันยายน 2561
 Download
32.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
 Download
33.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 Download
34.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 Download
35.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 Download
36.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 Download
37.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
 Download
38.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 Download
39.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 Download
40.) รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์
กำนัน
บ้านใหม่เจริญ หมู่. 14

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 119ip
เดือนนี้ 4481ip
ปีนี้ 45612ip
ทั้งหมด 142225ip
Counter