นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายสมศักดิ์ ดวงไทย
สมาชิกสภาอบต. ม.17

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ ดอยวง-ดอยเวียง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นายจอนสันต์ เสนาโปธิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยวัฒน์ มาลัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสงบ ทิพย์ประสงค์
สมาชิกสภาอบต. ม.1

นายกิตติพงษ์ สุธรรมมา
สมาชิกสภาอบต. ม.2

นายโสภณ พรหมทัศน์
สมาชิกสภาอบต. ม.2

นายยรรยง สิงทะนะ
สมาชิกสภาอบต. ม.3

นางสาววราภรณ์ พิมสาร
สมาชิกสภาอบต. ม.3

นายเหรียญ นามแสง
สมาชิกสภาอบต. ม.4

นายวิรัตน์ ปัญญาแก้ว
สมาชิกสภาอบต. ม.4

นายสรรเสริญ สานุมิตร
สมาชิกสภาอบต. ม.5

นายทวีฤทธิ์ ไชยรังษี
สมาชิกสภาอบต. ม.6

นายอัศนัย ซาวคำ
สมาชิกสภาอบต. ม.6
จำนวนบุคลากร สมาชิกสภา ทั้งหมด 42 คน
จำนวนหน้า 4 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
34.232.51.240
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 121ip
เดือนนี้ 4483ip
ปีนี้ 45614ip
ทั้งหมด 142227ip
Counter