นายฉัตรชัย นันทชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายทรัณภ์ณวัช อวนมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

นายกองคำ จะลอ
สมาชิกสภาอบต. ม.20

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

บ่อน้าพุร้อนสามสี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 (เพาเวอร์3ตะกร้าพลาสติก)

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด


นางสาวสมลักษณ์ ภู่ทอง
ผอ.กองคลัง

นางธาริณี มะกอกคำ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวศุภธิดา สังข์ทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสุกัญญา สมสวย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.กาญจนา หาญแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอรพรรณ คำตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายนพพร ถ่อมกาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.จิรปรียา วิจิตร
คนงานทั่วไป
 
จำนวนบุคลากร กองคลัง ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

นายจีระศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเหล่า หมู่. 10

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

  IP ของคุณ
3.235.101.141
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 10ip
เดือนนี้ 4047ip
ปีนี้ 45178ip
ทั้งหมด 141791ip
Counter