ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแดด (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 5/7/2565 Read (2)

   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (24)

   มาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/8/2564 Read (372)

   มาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (กิจกรรมล้างตลาด)...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/8/2564 Read (436)

   โครงการโครงการอบรมส่งเสริมการทำไม้กวาด...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 25/6/2564 Read (431)

   กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าเเดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/6/64 Read (329)

   โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมเเละถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/6/64 Read (313)

   โครงการ การอบรมการคัดเเยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 6/7/64 Read (409)

   โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/7/64 Read (322)

   โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เเละการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19 โดย admin Post Date 3/8/64 Read (399)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ป่าแดด (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 5/7/2565 Read (2)

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565...

ประกาศ โดย admin Post Date 28/6/2565 Read (11)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (24)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (17)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 1)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (17)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (24)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (20)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (17)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 บ้านไร่...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (15)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (20)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (15)

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 20/6/2565 Read (12)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/6/2565 Read (58)
         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator