จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.) แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
3.) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator