จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
2.) รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563
3.) รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ปีงบประมาณ 2563
4.) รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมาและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
5.) รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562
6.) รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ สถ.จ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2562
7.) รายงานผลการปฏิบัติงานนายก อบต. ปีงบประมาณ 2562
8.) รายงานการตรวจสอบจาก สตง./ปปช./ปปท./สถ. ปีงบประมาณ 2562
9.) รายงานผลการปฏิบัติงานนายก ประจำปี 2561
10.) รายผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช./ปปท./สถ.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator