จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565
2.) สถิติการขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
3.) สถิติการขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564
4.) สถิติการขออนุญาตการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
5.) สถิติการขอใช้น้ำอุปโภค/บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator