จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
2.) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
3.) รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
4.) รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
5.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
6.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
7.) รายงานแผนการเบิกจ่าย ประจำปี 2562
8.) รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ราย 6 เดือน
9.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
10.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
11.) รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563
12.) งานรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
13.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
14.) ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
15.) การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
16.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
17.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
18.) รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำปีงบประมาณ 2560
19.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
20.) รายงาน รับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
21.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator