จำนวนข่าวทั้งหมด 80 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 26/7/2565
Read (28)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคความเหมาะามกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)...


โดย admin
Post Date 19/7/2565
Read (42)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 7/7/2565
Read (46)

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (48)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)...


โดย admin
Post Date 28/4/2565
Read (104)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 27/4/2565
Read (108)

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (150)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต./นายก อบต.ป่าแดด...


โดย admin
Post Date 14/3/2565
Read (162)

ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)...


โดย admin
Post Date 20/1/2565
Read (105)

ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)...


โดย admin
Post Date 18/1/2565
Read (274)

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...


โดย admin
Post Date 30/11/2564
Read (164)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางฯ...


โดย admin
Post Date 29/10/2564
Read (127)

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการลดการใช้พลังงาน ของอค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 8/10/2564
Read (56)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 7/10/2564
Read (173)

ประกาศ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ...


โดย admin
Post Date 1/10/2564
Read (35)

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ...


โดย admin
Post Date 6/9/2564
Read (42)

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date 2/9/2564
Read (187)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ...


โดย admin
Post Date 2/8/2564
Read (48)

ประกาศ เรื่อง การติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำลป่าแดด...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (48)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ...


โดย admin
Post Date 25/5/2564
Read (45)

จำนวนข่าวทั้งหมด 80 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator