จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบหรือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...


โดย admin
Post Date 3/5/2564
Read (305)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่องจัดตั้งศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...


โดย admin
Post Date 3/5/2564
Read (316)

ประกาศ เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและประชาชนผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด...


โดย admin
Post Date 22/4/2564
Read (296)

ประชาสัมพันธ์สื่อ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (420)

การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (414)

ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งตู้ปันสุข...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (416)

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (409)

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (393)

ประชาสัมพันธ์สื่อ ชีวิตวิถีใหม่...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (407)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการปรึกษา ประเมินสุขภาพจิต ในสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด 19...

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ COVID-19
โดย admin
Post Date 9/9/2563
Read (434)

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ออกกำลังกายวันละนิด พิชิตโรค" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 22/2/64
Read (261)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เเละการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 3/8/64
Read (399)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator