นายสมศักดิ์ ดวงไทย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
เบอร์โทร : 086 1704827

นายทวีฤทธิ์ ไชยรังษี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
เบอร์โทร : 091 6750191

นายสงบ ทิพย์ประสงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 089 9546810

นายวีรยุทธ แก้ววรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 081 1341160

นายกิตติศักดิ์ อุสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 085 7205590

นายเหรียญ นามแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 093 2561891

นายสรรเสริญ สานุมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 065 4736103

นายพงศกร เดชะสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 092 9633073

นายชาติชัย สรรพวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 086 1959592

นายธนภัทร จะป้อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 091 1642103

นายพงค์พรรณ สุนันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 095 3143273

นายอภิสิทธิ์ นนทิยุต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 095 9549950

นางสาวอณุสรา ชัยนาท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 086 7147258

นายสมชาย จันต๊ะพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 13
เบอร์โทร : 084 4878246

นายสมชาติ แสงแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 086 1185686

นายนัทธพงศ์ วุยแพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 15
เบอร์โทร : 091 7489533

นายสมชาย สุภาวะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 16
เบอร์โทร : 085 7230256

นางสาวนาแล หมื่นจะคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 18
เบอร์โทร : 082 1924514

นางสายเงิน ธิไชยวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 19
เบอร์โทร : 087 1756863

นายวัฒนา ศรีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 20
เบอร์โทร : 080 8391302

นายถนอม ภิลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 21
เบอร์โทร : 097 9598257

นางสาวสุพัตรา ปัญญารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด หมู่ที่ 22
เบอร์โทร : 094 5809252
 
จำนวนบุคลากร ��������������������������� ทั้งหมด 22 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator