จ.อ.เด่น พระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร :

นางลำดวน เรือนโนวา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางกุลิสรา บุญของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวฤทัยรัตน์ นันทชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางกตัญชลี สุเกียง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวปวราย์ ต้นทารส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นางสาวนิภาพร บัวศรี
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นางสาวกัญชริการ์ สารขัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นายสมชาติ ต๊ะใส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นายประเสริฐ อินทรีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร :

นางสาวลิมภะกา พิมสาร
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
เบอร์โทร :

นายมรกต รัตนชมภู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร :

นายเอนก อินทะจักร
คนงานตกแต่งสวน
เบอร์โทร :

นางทรงศรี พิมสาร
คนครัว
เบอร์โทร :

นายสมยศ อินสอน
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร :

นางสาวพรรวินท์ ไชยคำ
คนงาน
เบอร์โทร :

นางสาวปัทมภรณ์ ศรีคำตุ้ย
คนงาน
เบอร์โทร :

นายสุรศักดิ์ เนตรน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ��������������������������� ทั้งหมด 18 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
99 ม.15 ต.ป่าเเดด อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย 57180    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator